Site Haritası

PERCONS

PERCONS;

Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri

Gerçekçi olmak ve gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Dünya artık eski dünya değil ve biz eski düşünce ve alışkanlıklarımızla geleceği yakalayamayız. 'Yağ satarım bal satarım, ustam ölmüş ben satarım' vurdum duymazlığı ya da 'kervan yolda düzelir' kaderciliğiyle şirket yönetenler, çoktan tarih oldular veya olmak üzereler.

Devir, insanların ayağını parasına göre değil, vizyonuna göre uzattığı bir devir. Başarılı olmak için kaliteli olmak veya üretmek yetmiyor. Çünkü kalite bir 'mit' olmaktan çıktı. Herkesin sunduğu sıradan bir vaad haline geldi.

Şimdilerde farklılaşma, yenilik, marka tatmini, tasarım, doğallık en çok konuşulan yönetim kavramları arasında. Artık küresel rekabet sadece geleneksel yöneticileri değil, iddialı mekteplileri de tehdit ediyor. Keskin guruların, beynelmilel CEO'ların daha rafine yönetim tekniklerinin sırlarını araması, kalemşor yönetim danışmanlarının eserlerinin en çok satanlar listesinde yerini alması boşuna değil.

Herkes tüketicinin daha çok ilgisini çekme, dolayısıyla daha çok kazanma yarışında stratejik bilgilere en önce sahip olmanın hesabını yapıyor. Haksız da sayılmazlar. Çünkü, günümüz küresel ekonomilerinde bilgi, bir şirketin en büyük rekabet avantajı haline gelebiliyor. Bazı şirketlerin bilgiyi, bilançolarındaki diğer varlıklarla eşdeğer görmeye başlaması da bu trendi doğrular nitelikte.

İste böyle bir dünyada PERCONS olarak işletmelerimize yeni dünyanın ve yeni ekonominin dinamiklerini aktarmayı temel misyonumuz olarak görüyoruz. Onlara büyük düşünmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi olmayı, kurumsallaşmayı ve başarılı olmayı öğretiyoruz. Onlara sadece bazı gerçekleri aktarmakla kalmıyor, sorunlarını aşmada tam bir hedef ortaklığı ve işbirliği içerisine giriyoruz. Sadece bilginin ve düşüncelerin dünyasında kalmıyor, uygulamaların dünyasında da elimizi taşın altına koyuyor, müşterilerimizi hedeflerine ulaşıncaya kadar destekliyoruz.

Bu bağlamda müşterilerimize sunduğumuz temel hizmetleri 6 başlık altında topluyoruz:

 1. Genel Yönetim Danışmanlığı
 2. Eğitim Hizmetleri
 3. İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 4. Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Belgelendirme
 5. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 6. Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

1 - GENEL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 

 • Firma Analizi
 • Kurum Temel Değerlerinin Belirlenmesi
 • Firma Yönetim Modelinin Belirlenmesi
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • İş ve Bilgi Akış Organizasyonu
 • Kurumsal Re-Organizasyon
 • Kaynak Planlaması
 • Stok Yönetimi
 • Malzeme Yönetimi
 • Demirbaş Yönetimi
 • Ürün Geliştirme
 • Pazarlama & Satış Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Dış Ticaret
 • Bütçe Planlama ve Finansman
 • Genel Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Finansal Denetim
 • Organizasyonel Denetim 
 • IT Denetimi 
 • Kalite Kontrol Denetimi
 • Kurumsal İletişim & Halkla İlişkiler
 • Markalaşma ve Marka Yönetimi       
 • Yatırım Yönetimi

2 - EĞİTİM HİZMETLERİ 

 • Yönetici ve Liderlik Eğitimleri
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Satış Becerileri ve Yönetimi Eğitimleri
 • Pazarlama Eğitimleri
 • İnsan Kaynakları Eğitimleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimleri
 • IT Teknik Eğitimleri
 • Proje Yönetimi Eğitimleri
 • Üretim Planlama ve Malzeme Yönetimi Eğitimleri
 • Finansal ve Mali Eğitimler
 • Mavi Yaka Personel Yönetimi Eğitimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

3 - İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Kurumsal

 • Yapısal Revizyon
 • Personel Profil Analizleri
 • İş Alım Süreçlerinin Oluşturulması veya İyileştirilmesi 
 • Ücret Analizi, Maaş ve Prim Sistemlerinin Belirlenmesi
 • Performans Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Planlama
 • Norm Kadro Analizi
 • Kariyer Planlaması
 • Dış Kaynak Planlaması ve Kullanımı
 • Görev Tanımlarının Yapılması
 • Organizasyon El Kitabının Oluşturulması

Bireysel

 • Personel Profil Analizleri
 • Seçme ve Yerleştirme Analizi
 • CV Bankası

4 - KALİTE YÖNETİMİ VE BELGELENDİRME

 • ISO 9001:2000 Çalışmaları ve Belgelendirme
 • ISO 14000 Çalışmaları ve Belgelendirme
 • ISO 18000 Çalışmaları ve Belgelendirme
 • CE Avrupa Uygunluk işareti alınması çalışmaları
 • Sektöre özgü belgelendirme çalışmaları

5- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

 • Aile Şirketlerinin Özellikleri
 • Temel Sorunlar
 • Avantaj ve Dezavantajlar
 • Süreklilik ve Yeni Neslin Yetiştirilmesi
 • Yönetim Kurulu
 • Aile Meclisi
 • Devir Planlaması
 • Miras Planı
 • Acil Durum Yönetimi
 • Kurumsallaşma
 • Stratejik Planlama, Yönetim ve Organizasyon
 • Marka Yönetimi
 • Pazarlama
 • Finans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

6-    BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI

 • İş süreçleri yapılanması
 • Organizasyon
 • Altyapı tasarımı
 • Kurumsal mimarı
 • Bilgi Teknolojileri Profesyonel hizmetleri (ITIL, CoBIT vb)
 • Bilgi Güvenliği
 • Bilgi Teknolojileri yatırım analizi, planlama, çözüm seçimi, uygulama ve sistem bütünleştirme
 • Bilgi Teknolojileri Departmanı Yapılandırma
 • Kurumsal Yazılımların Seçimi Desteği
 • Kurumsal Yazılımlarının Devreye Alınması Desteği

 

 


Hizmetlerimiz PERCONS PERSOFT PERBIL
Katalog
En çok hangi alanlarda danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsunuz?
Kalite yönetim sistemi
İnsan kaynakları
Bütçe ve finansman
Pazarlama ve satış
Şirket re-organizasyonu
Marka yönetimi ve reklam
Diğer
Sonuçları göster