Site Haritası

PERYOD GROUP

BİZ KİMİZ ?

Uluslararası şirketlerden, uluslararası projelere uzanan tecrübe…

Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması ancak şirket, kurum ve kuruluşlarımızın daha etkili yönetilmesi ve yöneticilerin daha büyük bir vizyona sahip olmasıyla mümkün olacaktır.

1970 yılından beri, önceleri IT (Bilgi teknolojileri) sektörü ve otomasyon projeleriyle başlayan, sonraları farklı sektör ve alanlarda gerçekleştirdiğimiz çok sayıda iş ve projelerimizde üç temel problem her zaman karsımıza çıktı.

Bu problemlerden en önemlisi, çok sayıda şirketimizin net bir 'vizyona ve stratejiye' sahip olmaması, kurum ortak değerleri zeminine oturan bir 'sistem'den yoksun bulunmasıydı.

İkinci temel problem ise, İnsan Kaynakları konusundaki eksik bilinç ve yanlış yaklaşımlardı. Her türlü projeyi gerçekte başarıya taşıyacak olan ve rekabetçi üstünlüğün birinci kaynağı olan insana yatırım yapılmaması; firmanın hedefleri kadar, otomasyon projelerini de tehdit eden bir unsur haline gelebiliyordu. Dolayısıyla teknoloji ve otomasyon sistemlerinin önemi ne kadar artarsa artsın; bu sisteme veri girecek ve değerlendirebilecek insan alt yapısıyla desteklenmediği müddetçe etkili bir sonuç alınamıyordu.

Bir diğer problem ise, firmaların iş ve bilgi akış düzeniyle hayata geçirilmesi hedeflenen sistem ve otomasyon uygulamalarının birbiriyle örtüşmemesi hatta çatışmasıydı.

İşte bu ihtiyaçlardan hareketle, küresel dünyamızda işletmelerimizin daha güçlü bir kurumsal yapıya geçmelerini sağlamak ve hedeflerine ulaşmada onlara kılavuz olmak misyonuyla Temmuz 2000'de PERYOD GROUP'un temellerini atarak, yola çıktık.

İstatistiklerin, insanların büyük çoğunluğunun bir hekime gitmek yerine, farklı tedavi yöntemlerine başvurduğunu gösterdiği bir ortamda, kendimizi bir anlamda 'hekim' olarak görüyor; işletmelerimizin daha sağlıklı ve dinamik bir yapı içinde faaliyet göstermelerini sağlamayı görevimiz olarak kabul ediyoruz.

AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiğimiz yöntemlerle müşterimizin çok ayrıntılı tetkik ve analizlerini yapıyor, bunların ortaya koyduğu sonuçlar ışığında (bir tür başarı reçetesi anlamına gelen) bir master eylem planını devreye sokuyoruz. Esas olanın kurumlar için entegre çözümler üretmek olduğuna inanıyor, müşterilerimize bilgi teknolojilerinden insan kaynaklarına, yönetim kurulunun işleyişinden uluslararası çalışma kültürüne, yönetim danışmanlığından ağ kurulum ve donanımlarına uzanan bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Bilgi, teknoloji ve sistem destek konularını tek çatı altında sunan bu farklı yaklaşımımızın kaydettiği başarılar, bir yandan doğru yolda olduğumuzu ortaya koyarken bir yandan da kalitemizi teyit ediyor.

NEYİ HEDEFLİYORUZ ?

Bugünü değil, yarını yakalamak!

Değişim ve rekabetle başa çıkmak etkin bir liderlik, takım çalışması, sağlam stratejiler, güçlü insan kaynakları, toplam kalite, müşteri memnuniyeti gibi pek çok alanda ciddi bir performans gerektiriyor.

Nitekim bu gerçeklerin neredeyse herkes farkında ve bu hedefleri yakalayabilmek için büyük bir yarış içinde. Ancak bu farkındalık, her zaman başarıyı getirmediği gibi, zaman zaman parlak bir vizyona sahip görünen şirketlerin de sıkıntıya düşebildiklerine tanık oluyoruz.

Halbuki, şirketlerimiz ülkemizin en önemli varlıkları arasında yer almaktadır ve bu ülkenin geleceği girişimcilerimizin omuzları üzerinde yükselecektir.

Bu gerçeğin idrakinde bir Grup olarak, uzun bir zamandır şirket ve kuruluşların yönetim ve otomasyon sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyor, kurumsal gelişim için bilişim ve teknolojiyi de içine alan entegre çözümler üretiyoruz.

Tek tek sorun odaklı değil, tüm iş, üretim ve hizmet süreçlerini içine alan 'sistem' odaklı bir çalışmayı benimsiyoruz.

Herkesin ne yaptığını ve yapacağını bildiği, yöneticilerin bugüne değil, geleceğe odaklandığı tıkır tıkır işleyen bir sistem inşa ediyoruz. Diğer bir ifadeyle bilgiyle insanın, insanla teknolojinin, kurumsal vizyon ve hedefler doğrultusunda sentezinden doğan, 'otomasyon'a dayalı bir 'sistem'.

Şirketleri sadece bilgi ve teknoloji sahibi yapmayı değil, aynı zamanda harekete geçirmeyi, bilgiyi kişiden kuruma yerleştirmek suretiyle tüm iş ve süreçlerde 'davranış mükemmelliği'ni amaçlıyoruz.

Bugünü değil, yarını yakalamak, yeni bilgi ve teknolojilerden gelen gücümüz ve işletme yönetimine ilişkin tecrübelerimizle, müşterilerimizin kârlarını ve piyasa değerlerini yükseltmek istiyoruz.

PERYOD NEDEN FARKLI ? 

Şirketlerin geleceğini, yeniliklere ve teknolojiye uyum yeteneği belirleyecek. PERYOD, bu gerçeği en önce anlayan ve kendini bu gerçeklere göre yapılandırmış bir Grup'tur.

PERYOD, Türkiye'nin ve dünyanın eğilimlerini iyi algılar ve değerlendirir. Firmaların daha rekabetçi olabilmeleri için gerekli olan dinamikleri net olarak görür.

Müşterilerine tek pencereden bakmaz. Entegre çözümler sunar. Bunları sadece fikir ve öneriler düzeyinde bırakmaz, hayata geçirir. Teknoloji, sistem ve hizmetle etkin şekilde destekler.

Yeni konulara açık, dinamik bir ürün ve hizmet anlayışına sahiptir. Sadece müşterileri için değil kendisi için de sürekli gelişime inanır. AR-GE çalışmalarına büyük önem verir ve aralıksız sürdürür.

Klişe değil, özel çözümler geliştirir. Her kurum ve şirketin bir diğerinden farklı olduğunu bilir.

Teoriden değil, pratik tecrübeden güç alır. PERYOD danışman ve eğitmenleri, akademik vasıflarının yanısıra girişimcilik ve üst düzey yöneticilik tecrübesi olan kadrolardır.

Empatik yaklaşır. Yani kendisini müşterilerinin yerine koymayı bilir. Olayları, sebep ve sonuçları şirket veya kurum içinden görmeye çalışır. Soyut değil, somut ve ölçülebilir hedefler koyar. Elini taşın altında görür ve gerektiğinde sonuçlarla ilgili sorumluluk almaktan çekinmez.

Farklılaşmanın önemine inanır ve müşterilerine farklı ve yeni bakma yolları öğretmeye çalışır.

İkna ve işbirliğini benimser. Katılımın ve sahiplenmenin olmadığı yukarıdan inmeci değişim ve yönetim modellerini reddeder.

Yöntem olarak danışmanlık hizmetlerini, merkezinde kurumsal değerlerin yer aldığı ve altta bir diyagramla da gösterilen insan, sistem ve otomasyon sac ayağı üzerine inşa eder.


 

Vizyon
Misyon

 


Hizmetlerimiz PERCONS PERSOFT PERBIL
Katalog
En çok hangi alanlarda danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsunuz?
Kalite yönetim sistemi
İnsan kaynakları
Bütçe ve finansman
Pazarlama ve satış
Şirket re-organizasyonu
Marka yönetimi ve reklam
Diğer
Sonuçları göster