Site Haritası

HABERLER

Süreç Yönetimi İnsan Kaynaklarının Görevi mi?25/06/2013

 

Süreç Yönetimi İnsan Kaynaklarının Görevi mi? 

Son zamanlarda sektör bağımsız ziyaret ettiğim bazı firmalarda gözlemlediğim bir konu beni sürekli düşündürmeye başladı. Süreç yönetimi, yapısal organizasyon ve bilgi yönetimi gibi konular sanki Insan Kaynaklarının ( IK )  nın bir görevi veya sorumluluğu gibi o bölüm içerisinde yapılandırılıyor.  Burada ki neden uluslararası kuruluşların düşünemediği bir neden mi? Burada ki neden kalitenin temel prensibi olan yapan, kontrol eden ve onaylayan felsefesinin bilinmemesi mi? Burada ki neden IK ya farklı bir Misyon yüklemek mi? Yoksa bunların dışında konuyu bilmemekten kaynaklanan bir görev ataması mı? Ben aklıma ilk gelenleri sıraladım ve bu nedenleri istemediğiniz kadar artırabilirim.  

Konuyu açıklamak amacı ile öncelikli olarak APQC (Amerik Verimlilik ve Kalite Merkezi) den bahsetmek gerekiyor.  Nedeni ise gayet basit!  Süreç Sınıflandırma Sistemi (PCF) 1991 yılındaki ilk tasarımı sırasında esasen iş süreçlerinin sınıflandırılması olarak öngörüldü. Bu tasarım, ABD ve dünya çapındaki kullanımının geliştirilmesine yoğun ilgi duyan 80'den fazla organizasyonu kapsamıştır. PCF üzerinde yapılan çalışmaları kullanarak ilk standartlaştırma çalışmalarını yapan Arthur Andersen firması olmuştur.  

2003 yılında APQC, ortaya çıkan dinamikleri ve yeni iş modellerini yansıtabilmesi için Süreç Sınıflandırma Sisteminin (PCF) revizyonu ve güncellenmesi için bir girişim başlattı. Ana üyelerin rehberliğindeki düzenleme ile güncel Süreç Sınıflandırma Sistemi (PCF) 2004 yılında yayımlandı. APQC nin bu çalışmaları, günümüzde çoğu firmada kullanılan İş Süreçleri Yönetimi ( BPM ) yazılımlarının temeli oluşturmuştur. [1]  

APQC bu çalışmayı yürütürken aşağıdaki firmaların bilgi ve desteğinden faydalanmıştır: Boeing Co., Boehringer Ingelheim GmbH, BT Group plc, Ensco International Inc., Ford motor Co., IBM Corp., Schlumberger Ltd., Solvay S.A, ve ABD Deniz Kuvvetleri. 

APQC nin belirlediği yapıyı baz alarak daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, bir firmadaki süreçler üçe ayrılır: 

 • Yönetimsel süreçler,
 • Operasyonel süreçler,
 • Destek Süreçleri, 

Yine APQC tarafından oluşturulmuş süreç katagorileri aşağıdaki şekil – 1 deki gibidir. Şekil – 1 deki yapının süreç grupları incelendiğinde destek süreçleri katagorisinde olan IK da,  

 • 6.2. İşe alım, kaynak ve çalışan seçimi,  Süreç grubunu
 • 6.2.2. Adayların işe alınması, Süreci
 • 6.2.2.1. İşe alım metodlarını belirleme ise aktiviteyi göstermektedir.   

Bu bağlamda APQC tarafından hazırlanmış IK ile ilgili süreç grupları, süreçler ve aktiviteler incelenebilir. [2]

 

Şekil - 1 

Bu tablo incelendiğinde süreç grubu veya süreç olarak karşımıza ne yapısal organizasyon ile ilgili ne de Süreç Yönetimi ile ilgili bir konu çıkmamaktadır.

Buna karşın,  APQC tarafından hazırlanmış Yönetimsel bir süreç grubu olan "Bilgiyi, Gelişimi ve Değişimi Yönetmeyi" de süreç yönetimi ile ilgili içeriklere sahip süreç grupları, süreçler ve aktiviteler incelenebilir. [3]

Bilginin yönetimi veya Süreç yönetimi dediğimiz zaman zaten firma içerisinde ilişkili başka konularda ortaya çıkacaktır. Süreçlerden doğrudan etkilenen veya süreçleri doğrudan etkileyen sistem ve yapıları ele alacak olur isek aşağıda en önemli gördüğümüz başlıkları sıralayabiliriz. Bunları daha da detaylandırmak mümkün olsa da bu başlıklar yeterlidir sanırım:  

 • Yapısal Organizasyon
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Çevre Yönetim Sistemi
 • İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi
 • Bilgi Güvenliği Sistemi
 • Otomasyon Uygulamaları
 • Kurumsal Mimari  

Sonuç olarak "Süreç Yönetimi" IK nın bir süreci veya aktivitesi değildir. Ayrıca Performans değerleme sistemi içerisinde, yapan kontrol eden onaylayan felsefesine ters düşeceğinden yine IK içerisinde yer alamaz.  

Nasıl ki çoğu firma içerisinde bilginin dağınıklığından ve adasal çözümlerin dejavantajlarından bahsediyor ve çözüm bulmakta zorlanıyor isek süreçlerin yönetimi konusunda da benzer sorunlarla karşılaşılmakta olup bunların çözümü için firma içerisinde süreç yönetiminin tek elden gerçekleştirilmesi zorunludur. Aksi halde, Kalite Yönetim sistemi kendi süreçlerini çizecek, IT bölümü kendi süreçlerini çizecek, Kurumsal Mimari çalışmaları için ayrı süreçler çizilecek ve neticesin de ise bunları yönetmek, bakımını yapmak ve güncelleştirmek gibi görevler tekrar tekrar yapılıyor olacaktır. Dolayısıyla Süreç Yönetiminin yapısal organizasyon içerisinde doğrudan GM e bağlı bir bağımsız bir bölüm tarafından yürütülmesi en doğru çözümdür.   

[1] Madison, Dan  "Process Mapping, Process Improvement and Process Management" 2005

[2] PCF 6 Develop and Manage Human Capital

[3] PCF 12 Manage Knowledge Improvement and Change


<< Diğer haberler

 


Hizmetlerimiz PERCONS PERSOFT PERBIL
Katalog
En çok hangi alanlarda danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsunuz?
Kalite yönetim sistemi
İnsan kaynakları
Bütçe ve finansman
Pazarlama ve satış
Şirket re-organizasyonu
Marka yönetimi ve reklam
Diğer
Sonuçları göster