Site Haritası

HABERLER

İyi Eleman, Bünyede Nasıl Tutulur?13/06/2013

  

İyi eleman, bünyede nasıl tutulur? 

İşletmelerin nitelikli elemanı işe alması kadar, sürekliliği sağlayarak bünyesinde tutabilmesi de önem taşıyor. Grup Peryod Başkanı Dr. Selami Erarslan, insan kaynaklarının yeni kavramı "Tutundurma Yönetimi"ni anlatıyor.

Şüphesiz ki her işletme nitelikli elemanlarla çalışmayı ister. Bu nedenledir ki bilimsel işe alım yöntemleri uygulamak durumundadır.

Uygun eleman seçilerek işe alındıktan sonra, bünyede tutundurma  da insan kaynaklarının aynı ölçüde önemli bir konusunu oluşturuyor.

Grup Peryod Entegre Yönetim Bilgi Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selami Erarslan, konuyla ilgili olarak "Firmalarda tutundurma  konusu, oldukça yeni bir kavram olup kesinlikle ürün tutundurma  faaliyetleri ile karıştırılmaması gerekir" diyor ve şu örnekle devam ediyor:

"Emek - yoğun olan turizm sektöründe yer alan konaklama firmalarında, hizmeti satın alan müşteri ile hizmeti sunan çalışanın iç içe, yüz yüze olmasından dolayı iş gücü ve özellikle de iş tatmini büyük önem taşımaktadır. Çünkü, konaklama firmalarında çalışanların iş tatmini, müşterinin memnuniyeti, hizmetin kalitesi ve dolayısıyla da firmanın başarısına doğrudan etki etmektedir. Bunu farklı sektörler için de örnekleyebiliriz. Ayrıca devir hızının yüksek olduğu firmalarda çalışanların firmalarına bağlanması çok zordur. Örneğin, devir hızının yüksek olduğu IT sektöründe bu zorluk yaşanmaktadır. Bazı sektörler için devir hızının düşük olması ise çalışanların firmalarına bağlı olduğu anlamına da gelmez. Bu durum çoğu yöneticiyi yanlış stratejilere götürebilir."

Hedef ve İlkeler

Dr. Selami Erarslan, tutundurma  yönetimini tanımını, "Çalışanların ihtiyaçlarına cevap bulduğu firmadaki politikayı ve uygulamaları belirleyen, işverenle birlikte çalışmaya devam etmelerini teşvik eden bir ortamı oluşturmak ve bu ortamı beslemek için işverenin sarf ettiği sistematik bir efor" olarak yapıldığını belirtiyor.

Dr. Erarslan, David J. Forrest (1999) tarafından 5 prensipte tanımlanan hedef ve ilkeleri ise şu şekilde belirtiyor:

"Her şeyden önce çalışanlar takdir edildiklerini, değerli olduklarını ve güvenildiklerini hissetmek isterler. İkinci prensip gelişimdir. Çalışanlar, büyüme ve gelişim planlarına katkıda bulundukları firmalarında kalmak isterler. Üçüncü prensip sorumlulukların çoğalmasıdır. Çoğu insan yükselmek ve herhangi bir seviyede, daha yetkin ve daha sorumlu hissetmek ister. Dördüncü prensip yönetici ile iyi bir ilişkiye sahip olmaktır. Beşinci prensip başarıdır. Değerli ve başarılı olan çalışan işine devam eder. Sonuç olarak, bir firma kendi personelinden güç, bağlılık ve firmada kalma isteği bekler. Çalışanlar ise tutundurma  yönetimininde etkinliğini belirleyen, adil muamele ve kişisel takdir beklerler."

Yönetim Prosedürü

Dr. Selami Erarslan, 6 adımdan oluşan tutundurma yönetimi prosedürüne göre, personelin hedefinin ve gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesi, personelin devir hızı riski ve motivasyon / demotivasyon faktörlerinin analizlerinin ardından hedeflenen önlemlerin tanımlanması gereğinin altını çiziyor. Dr. Erarslan, önlemlerin uygulanması konusunda ise şu bilgileri veriyor:

"Önlemler belirlenmeli ve net kurallar çerçevesinde uygulanmalıdır. Bu bağlamda geçici tedbirler sadece negatif kültürel etki ile kısa vadeli başarı elde etmeye neden olur. Önlemler, kurum kültürüne ve mevcut yönetim aracı sistemine uygun olmalıdır. Örneğin değişken maaş sistemi, performans ölçme sistemi olmadan fazla bir anlam  ifade etmez. Önlemlerin uygulanması dahili iletişimin eşliğinde olmalıdır. Ancak bu şekilde tutundurma  yöneticisinin çabaları algılanabilir. Tutundurma yönetiminin politikalarının oluşturulmasında ve uygulamaya geçilmesinde saygı ve şeffaflık dikkate alınmalıdır."

Başarının Belirlenmesi

Dr. Erarslan, önlemlerin uygulamaya alınmasından sonra aktivitelerin başarısının belirlenmesi gerektiğini belirterek "Bu, tutundurma  yönetimi stratejisinde belirlenen hedefler ile sonuçları karşılaştırarak başarılabilir. Belirlenen periyodun son bulması ve tutundurma politikalarının uygulanmasından sonra yönetici, hedeflerin ne ölçüde başarıldığını kontrol edebilir. Örneğin ele alınan hedef, stratejik olarak belirlenen uygun personelin %80'inin X zamanında firmada çalışıyor olması ise yönetici bu oranın X zamanında firmada çalışıp çalışmadığını ve sınırın aşılıp aşılmadığını kontrol edebilir. Bu rapor ile yönetici yeni önlemler türetebilir ve tutundurma  yönetimi konsepti uygulaması hakkında sonuçları çizebilir. Tutundurma yönetiminin başarısı, bir tarafta firmadaki insan kaynakları yönetiminin bu projeyi ne kadar başarılı yönettiğine ve diğer tarafta tutundurma yönetiminin uygulamaya alınmasındaki proje yönetiminin başarısına bağlıdır" diyor.

 

Tutundurma , Tutundurma Stratejileri, İnsan Kaynakları Tutundurma, Firmalarda Tutundurma Faaliyetleri, Tutundurma Karması, Tutundurma Faaliyetleri, Tutundurma  Nedir


<< Diğer haberler

 


Hizmetlerimiz PERCONS PERSOFT PERBIL
Katalog
En çok hangi alanlarda danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsunuz?
Kalite yönetim sistemi
İnsan kaynakları
Bütçe ve finansman
Pazarlama ve satış
Şirket re-organizasyonu
Marka yönetimi ve reklam
Diğer
Sonuçları göster